primera visita

Primera visita

És el primer contacte que tens amb nosaltres, podràs conèixer el nostre equip, les nostres instal·lacions i la nostra filosofia.

En arribar a la clínica, ompliràs un formulari amb les teves dades personals i un qüestionari mèdic. Posteriorment et visitarà un doctor/a que etpreguntarà pel motiu de la visita i et farà una revisió. Aquesta revisió constarà d’una inspecció ocular, unes radiografies i/o altres proves complementàries, segons cregui convenient el professional.

Una vegada finalitzada la visita, t’entregarem un pressupost i un pla de tractament, realitzat pel doctor/a. En els casos que sigui necessari, com a conseqüència de la complexitat del cas, se’t citarà un altre dia i el doctor/a t’explicarà el pla de tractament i s’entregarà un pressupost.