DrA. IMMA FONT

- Màster en periodòncia Universitat de Barcelona 22/11/2005
- DEA Universitat de Barcelona 16/10/2001
- Llicenciada en odontologia Universitat de Barcelona 23/07/1999
- Diplomada en infermeria Universistat de Girona 27/06/1994