tractaments

Tractaments

Es l'especialitat de l'odontologia en la que:

  • Es fan les exodòncies (treure peces dentàries).
  • Es Posen implants.
  • Es fan regeracions d'ós, amb empels d'ós autòleg, o empelst de teixit tou.
  • Es fan biòpsies, allargaments coronaris, fenestracions de peces incloses, frenectomies, apicectomies, elevacions de sinus.

Totes les cirurgies es fan sota anestesia local, i en casos que el pacient ho demana o es programa una cirurgia que es preveu que durin vàries hores, es pot fer també amb sedació a la mateixa clínica. Quan es fa amb sedació un metge anestesista controla el pacient i li administra el medicament necessari.